Tomáš Winter

WinterJakožto historik umění a kurátor se Tomáš Winter zabývá zejména moderním uměním 20. století, zabývá se přitom otázkou karikatur na jedné straně a primitivismu a mimoevropského umění na straně druhé, jak ostatně ukazuje jeho kniha z roku 2013 zkoumající vztah mezi českým výtvarným uměním a neevropskými kulturami v minulém století (Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950). Zabývá se vztahem mezi uměním, politikou a komunikací a vede výzkum věnující se problematice lidového umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě (1840–1960). V současné době připravuje výstavu a publikaci o sportu a výtvarném umění. Je výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a zároveň přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Read more.Citer ce billet
Clara Royer (2016, 2 avril). Tomáš Winter. 1. Noc Filozofie - Praha 2016. Consulté le 15 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/sciv