Jaromír Matějek

Fotka Hradec (3)Jaromír Matějek je akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Původně pracoval jako pediatr, pak se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi. Je členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členem výboru České společnosti paliativní medicíny, členem Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Odborně se zaměřuje na klinickou etiku a etické poradenství. Jeho druhým odborným tématem jsou dříve vyslovená přání pacientů a zástupné rozhodování za pacienty vůbec.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Ondrej Svec (1 avril 2016). Jaromír Matějek. 1. Noc Filozofie - Praha 2016. Consulté le 23 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sciu