Corine Pelluchon

Pelluchon2Corine Pelluchon je profesorkou filozofie na univerzitě Franche-Comté v Besançonu. Zaměřuje se na politickou filozofii a etiku. Její četné publikace se věnují mnoha tématům od lékařské etiky přes zvířata (Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, 2011) po filozofii životního prostředí. V současné době se věnuje otázkám těla a života (Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, 2013 a Les Nourritures. Philosophie du corps politique, 2015).

Více zde.