Jiří Přibáň

pribanJiří Přibáň vystudoval právo a publikoval řadu prací z oblasti sociální teorie a sociologie práva, filozofie práva, srovnávacího ústavního a evropského práva a teorie lidských práv. Je redaktorem časopisu Journal of Law and Society, pravidelně přispívá do českých i mezinárodních médií a je známý svými komentáři české a evropské politiky. V současné době vyučuje právo na Cardiff University. Je uznávaným autorem knihy o právu, historickém rozměru spravedlnosti a evropské identitě Právní symbolismus (Filosofia, 2007) – v angličtině: Legal Symbolism, On Law, Time and European Identity (Ashgate, 2007). Jeho poslední dílo Obrana ústavnosti aneb česká otázka v postnacionální Evropě se zabývá „českou otázkou“ v post-národní Evropě (Slon, 2014).