Josef Vojvodík

VojvodikJosef Vojvodík se věnuje české a světové literatuře 20. století (převážně německé) a jejím vztahům k filozofii, psychologii a výtvarnému umění. Je známý pro svou obhajobou skryté hodnoty umění biedermeieru. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vydal několik knih, z nichž poslední se zabývá tématem patosu v českém umění (Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, Argo, 2014). Dále je autorem knihy Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 (FF UK, 2011).

Více zde.