Jan Sokol

SokolJan Sokol, bývalý ministr školství České republiky, je známý především díky své veřejné angažovanosti. V mládí pracoval jako zlatník a mechanik. Zájem o filozofii ho přivedl k výuce v České republice i v zahraničí a k překládání filozofických děl z francouzštiny a němčiny (Lévinas, Blondel, Foucault, Teilhard, Derrida, Rosenzweig, Gadamer a další). Zkoumá filozofii v jejích každodenních rozměrech, jak dokládá jeho nejnovější kniha, vydaná v angličtině, Thinking about Ordinary Things (2013). Mezi jeho nejnovější publikace patří Etika, život, instituce (2014) o osobní svobodě a jejím institucionálním zakotvení. V současné době učí na Univerzitě Karlově.

Více zde.Citer ce billet
Clara Royer (2016, 9 avril). Jan Sokol. 1. Noc Filozofie - Praha 2016. Consulté le 14 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/scjk