Andrzej Leder

Leder2Filozof, psychoanalytik a esejista. Zabývá se filozofickým rozměrem psychoanalytického myšlení. Jeho texty o současných typech strachu vychází ze své medicinské a psychiatrické zkušenosti. Pracuje na Filosofickém ústavu Polské Akademie věd, kde zkoumá filozofické základy moderní kultury. Napsal knihu o Freudovi a Heideggerovi (Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit, 2007). Jeho poslední publikace nese název Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014). Je též známý svými články v polském časopise Krytyka Polityczna.