Amy Dahan

Dahan2Vystudovaná matematička, filozofka a historička. Uznávaná odbornice na klimatickou změnu, která se ve Francii významně angažovala při jednáních COP21. V roce 2015 publikovala se Stefanem Aykut knihu Gouverner le climat? 20 ans de négociations climatiques. Působí jako badatelka v Center Alexandre Koyré (CNRS). Vydala řadu knihu a odborných statí o dějinách věd v 19. a 20. století, pojednávajících především o deterministickém chaosu. Je členkou etické komise CNRS a vědecké rady International Human Dimensions Program on Global Environment Change.

Více zde.