Carole Widmaier

widmaierCarole Widmaier se věnuje politické filozofii a ve svém díle Fin de la politique philosophie? Hannah Arendtová contre Leo Strauss, 2012, konfrontovala přístup Hannah Arendtové a Leo Strausse k moderní krizi. V poslední době přeložila a připravila k vydání eseje Hannah Arendtové o politice (Qu’est-ce que la politique?, 2014). Dále se zabývá vztahem mezi biologií a sociologií (legitimitou analogií mezi nimi) a mezi časem a institucemi (efektivitou institucí a vyvstáváním svobod).

Read more.Citer ce billet
Clara Royer (2016, 27 avril). Carole Widmaier. 1. Noc Filozofie - Praha 2016. Consulté le 30 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/sckb