Tous les articles par Clara Royer

Michał Kozłowski

Kozlowski2Michał Kozłowski je filozof a sociolog. Zabývá se takzvanou francouzskou teorií (Foucault, Bourdieu, Derrida). Učí moderní filozofii na Varšavské univerzitě. Je spoluzakladatelem časopisu Bez Dogmatu a členem REASOPO (Réseau européen d’analyse des sociétés politiques/European Network of Analysis of Political Societies).

Jeho nejnovější článek „Youngsters and refugees, or how exile changes eastern Europe“ je k dispozici on-line na Open Democracy.

Více o časopisu Bez Dogmatu zde.

Corine Pelluchon

Pelluchon2Corine Pelluchon je profesorkou filozofie na univerzitě Franche-Comté v Besançonu. Zaměřuje se na politickou filozofii a etiku. Její četné publikace se věnují mnoha tématům od lékařské etiky přes zvířata (Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, 2011) po filozofii životního prostředí. V současné době se věnuje otázkám těla a života (Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, 2013 a Les Nourritures. Philosophie du corps politique, 2015).

Více zde.

Veronika Darida

DaridaJe docentkou na Department of Aesthetics, ELTE v Budapešti a hostující pedagožkou na Collège International de Philosophie v Paříži. Studovala na maďarské Akademii dramatu a filmu. Má dva doktoráty (filozofie a komparatistika). Její hlavní výzkumné zájmy tvoří francouzská fenomenologie a divadelní teorie.

Nejnovější publikace

 • A nosztalgia művészete / A művészet nosztalgiája. [Nostalgie umění/ Umění nostalgie] (Kijárat2015)
 • “Le théâtre rom en Hongrie aujourd’hui” (In: Études tsiganes, no. 43, 120-127)
 • Hisztériák [Hysterie] (Kijárat, 2012)
 • Színház-utópiák [Divadelní utopie] (Kijárat, 2010)

Více zde.

Éric Fassin

fassin2Éric Fassin je významný sociolog. Do roku 1994 působil na Brandeis University a NYU, poté do roku 2014 na École normale supérieure v Paříži. Následně se stal profesorem sociologie a gender studies na univerzitě Paris 8. Zaměřuje se na sexuální a rasovu politiku ve Francii a USA, se zvláštním důrazem na problematiku imigrace. Publikoval několik knih: L’Inversion de la question homosexuelle (2005), Droit conjugal et unions de même sexe: mariage, partenariat et concubinage dans neuf pays européens (s Keesem Waaldijkem, 2008), Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique (2009) a  Roms & riverains. Une politique municipale de la race (2014).  Zabývá se také budoucností levice, která je tématem jeho nejnovější knihy Gauche, l’avenir d’une désillusion (2014).

Podí´vejte se na jeho nejnovější články zde.

Více zde.

Pavel Barša

Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo
Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo

Pavel Barša kombinuje přístupy z filozofie, sociologie a politických věd. Zabývá se imigrační politikou a multikulturalismem v západní Evropě. Publikoval řadu článků a knih o islámu v západní Evropě, blízkovýchodním konfliktu nebo o americké zahraniční politice, viz například jeho poslední kniha Cesty k emancipaci (2015). Rozhovor s Pavlem Baršou publikovaný v Salonu v roce 2015 naleznete zde.

Více zde.

Jean-Michel Besnier

BesnierJe známý svým kritickým postojem k transhumanistické utopii (viz jeho publikace Demain les posthumains: Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, 2009 nebo L’Homme simplifié: Le syndrome de la touche étoile, 2012). Besnier se zabývá filozofickým a etickým dopadem vědy a technologií na sociální reprezentace. Je členem etické komise CNRS a komise UNESCO „Vědy pro společnost“. Učí filozofii na univerzitě Paris-Sorbonne. Jeho poslední kniha pojednává o neurovědách (Un cerveau très prometteur : Conversation autour des neuro-sciences, spoluautoři Francis Brunelle a Florence Gazeau, 2015).

Podívejte se na jeho nejnovější články na téma Vylepšování člověka

Více zde.

Krátké přednášky

Veletržní palác – Auditorium

Brát zvířata vážně: co se změní v etice a politice?
Kdo: Corine Pelluchon
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy?
Kdo: Petr Urban
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Je život povrchní? Evoluce jevové stránky organismů
Kdo: Karel Kleisner
Kdy: 20:00
Jazyk: česky

Ztělesnění a podoby politické emancipace
Kdo: Ádám Takács
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Od obrany k toleranci a dále: historie a analýza politických modelů v imunologii
Kdo: Arnaud François
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Společnost jako organismus: teoretická síla jedné metafory 
Kdo: Jan Maršálek
Kdy: 23:15
Jazyk: česky

Existuje život po práci ? Stručný nástin postkapitalistické obraznosti
Kdo: Jan Sowa
Kdy: 23:45
Jazyk: anglicky

Na cestě do ríše divů 
Kdo: Silvia Gáliková
Kdy: 00:30
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – Aula

Co je to klišé? Úvahy o podmínkách kolektivního osvojení vědeckého diskurzu
Kdo: Carole Widmaier
Kdy: 00:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Síla, nebo slabost obrazů? (Rancière, Deleuze) 
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 00:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Obraz ako výsledok superpozície
Kdo: Miroslav Marcelli
Kdy: 01:15
Jazyk: slovensky

Figury a variace vznešena (Louis Marin)
Kdo: Veronika Darida
Kdy: 01:45
Jazyk: anglicky

Slepota umělce / Moc umění: Derrida proti Lyotardovi a Henrymu
Kdo: Monika Murawska
Kdy: 02:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 104

Od environmentalismu po ekologismus
Kdo: Fabrice Flipo
Kdy: 20:15
Jazyk: anglicky

Příroda a životní prostředí: nové politické trendy a nová obraznost
Kdo: Amy Dahan
Kdy: 20:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 200

Transhumanismus, smrtící ambice
Kdo: Jean-Michel Besnier
Kdy: 19:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus
Kdo: Emil Višňovský
Kdy: 19:30
Jazyk: slovensky

Vylepšené tělo
Kdo: Claire Marin
Kdy: 20:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Jazyk v jiné podobě: hluchota jako filozofický problém
Kdo: Josef Fulka
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Konec lidského světa: jaké jsou podmínky post-antropocentrického diskurzu?
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 21:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Konec světa dnes
Kdo: Michael Foessel
Kdy: 21:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Lidská existence v 21. století
Kdo: Csaba Olay
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Člověk nad lidstvem: mýtus mutanta v současné filozofii
Kdo: Benedetta Zaccarello
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

O Benjaminově větě “Není čas pádu”
Kdo: Andrzej Leder
Kdy: 23:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 217

Rasa jako performance. Úvahy o zastoupení menšin a jeho nedostatku
Kdo: Éric Fassin
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Konce multikulturalismu
Kdo: Pavel Barša
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Při hledání etiky v době krize. Postoje vůči sobě a druhým
Kdo: Monika Rogowska-Stangret
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Uprchlík a holý život
Kdo: Jan Bierhanzl
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Biopolitika a třídní politika
Kdo: Tamás Gáspár Miklós
Kdy: 21:00
Jazyk: anglicky

Když se teorie nepotká s praxí: česká avantgarda a politická karikatura 
Kdo: Tomáš Winter
Kdy : 21:45
Jazyk: česky

K čemu potřebujeme cizince?
Kdo: Petr Kouba
Kdy: 22:15
Jazyk: česky

Věčné národy
Kdo: Michał Łuczewski
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Etické poradenství – řešení etických problémů v každodenní medicíně
Kdo: Jaromír Matějek
Kdy: 22:45
Jazyk: česky

Umění a výstavy Noci filozofie ve Veletržním paláci

Aj Wej-wej – Zvěrokruh (2010)

Slavné dílo od Aj Wej-weje představí jednou v češtině a jednou v angličtině kurátorka čínské sbírky Národní galerie v Praze, Michaela Pejčochová.
Kde:  před Veletržním palácem
Kdy: 19:45 (česky) a 21:00 (anglicky)
Jazyk: anglicky a česky

Pierre Huyghe – Lidská maska (2014)

Umělecké video od francouzského umělce Pierre Huyguea. Video bude promítáno během celé Noci. Dvě z projekcí představí Adam Budak, hlavní kurátor Národní galerie v Praze.
Kde: Prostor pro pohyblivý obraz
Kdy: 21:30 a 23:45
Jazyk: anglicky

Alfons Mucha – Slovanská epopej (1910-1928)

Komentované prohlídky proslulého cyklu, který představí někteří z našich hostů. Pouze po předběžné registraci na adrese: epopej@ifp.cz. Za podpory Galerie hlavního města Prahy.
Kde: Velká dvorana
Kdy: 20:00 Vyprávění o Apoteóze inspirované Slovanskou epopejí – představí Jiří Přibáň
21:00 a 22:00 Komentovaná prohlídka Slovanské epopeje – představí Lenka Bydžovská
Jazyk: česky

Čtení a performance

Veletržní palác – Malá Dvorana

Židle Thonet, pravý úhel a Wittgenstein.  Čte autorka Sylva Fischerová. 22:15-22:45 (CZ).

Převrácené dějiny, ukradené obrazy a zfalšovaná paměť. Text napsal Petr Koťátko, čte Vojtěch Vondráček a autor. 23:00-23:30 (CZ).

Camera Lucida. Poznámky k fotografii od Rolanda BartheseText přeložil a bude číst Josef Fulka. 23:45-0:15 (CZ).

Dráha obrazu, dráha krve: umění jako tajemství lidskostiPřednášku napsal a přednese Josef Vojvodík. 0:30-1:15 (CZ).

Dusivá kultura od Jeana Dubuffeta. Text bude číst Jan Bierhanzl s performerem Maxem Máslem. 1:30-2:15 (CZ).

 

Projekce filmů a uměleckých videí

Promítání, která představí a budou komentovat naši hosté

Veletržní Palác

 • War at a Distance a Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 21:15-22:00 (EN)
 • Lidská maska, Pierre Huyghes (2014) – , v průběhu celé Noci, Prostor pro pohybliyvý obraz. Představí Adam Budak, 21:30 a 23:45
 • Film a eschatologie – Obrazy apokalypsy v současných filmech a seriálech představí Michael Foessel, Studio Hrdinů,  1:45-2:45 (FR/CZ)

Filozofická fakulta

 • Abecedář Gilla Deleuze – C jako “culture”, R jako “résistance” (1988-1989) – uvede Pierre Montebello. Aula, 22:45-0:00 (CZ/FR)
 • Politická ekologie v akci – uvede Fabrice Flipo. 23:30-0:15.
 • Domácí péče (2015) uvede režisér filmu Slávek Horák, včetně následné diskuse s Jaromírem Matějkem 23:15 – 0:15.
 • Případ pro začínajícího kata od Pavla Juráčka (1969) – uvede Jan Bierhanzl. Místnost 217, 23:30-1:15 (CZ)
 • La blessure od Nicolase Klotze (2004) – uvede Étienne Tassin. Místnost 200, 23:45-03:00 (FR/EN)
 • L’Intrus od Claire Denis (2004) – uvede Petr Kouba. Kinosál (místnost 429), 19:00-21:30 (CZ/FR/EN)
 • Werckmeisterovy harmonie od Bély Tarra (2000) – uvede David Lengyel. Kinosál (místnost 429), 22:00-0:30 (EN/HU)
 • Détruire, dit-elle od Marguerite Duras (1969) – uvede Benedetta Zaccarello. Kinosál (místnost 429), 0:45-3:00 (FR/EN)

Další promítání

Veletržní palác

 • Filozofové před kamerou – video-archiv. Mimo jiné: Derrida – ve vlaku na cestě z Prahy (1982) ; Poslední výpověď Jana Patočky (1977). Malá Dvorana, 19:30-20:30 a  Studio Hrdinů, 23:00-0:00 (FR)
 • Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 02:15-02:45 (EN)

Filozofická fakulta

 • War at a Distance: Pocta Harunovi Farockimu – Místnost 300, 19:00-20:00 (EN)

 

Velké přednášky

Vztah člověka a přírody a krize moderní kultury

Přednáší Bernard Feltz

Kde a kdy: Filozofická fakulta – místnost 104, 19:00-20:00
Jazyk: anglicky

Symboly v umění a politice: o strukturální iritaci mezi estetickou a politickou komunikací

Přednáší Jiří Přibáň

Kde a kdy: Filozofická fakulta – místnost 104, 22:00-23:00
Jazyk: česky

Filozofie migrační situace

Přednáší Étienne Tassin

Kde a kdy: Filozofická fakulta – Aula, 21:15-22:15
Jazyk: francouzsky, se simultánním překladem do češtiny

Of Mice and Men

Faculty of Arts – Red Library

Deleuze’s ABCA as in Animal
What: Screening
When: 7-8:30 PM
Language: French with English subtitles

Veletržní palác – Auditorium

Taking Animals Seriously: What Does It Change for Ethics and Politics?
Who: Corine Pelluchon
What: Short Lecture
When: 7 PM
Language: English

Joint attention as the key to the difference between man and other animals
Who: Petr Urban
What: Short Lecture
When: 7:30 PM
Language: Czech

Je život povrchní? Evoluce jevové stránky organismů“ (in Czech)
Who: Karel Kleisner
What: Short Lecture
When: 8 PM
Language: Czech

Images of Sick Animals: Animal Pain At a Distance
Who: Frédéric Keck
What: Screening and Comments
When: 8:45-9:45 PM
Language: English

Debaty

Moc obrazů

Andrzej Leder, Miroslav Marcelli, Csaba Olay a Miroslav Petříček
Moderátor: Petr Fischer (Hospodářské noviny)
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 19:15-21:00

Biopolitika, nebo kosmopolitismus

Étienne Balibar,  Antonio Negri a Étienne  Tassin
Moderátor: Anne Gléonec (francouzská koordinátorka Noci)
Filozofická fakulta – aula, 19:15-21:00

Válka a násilí

Pavel Barša, Éric Fassin, Judith Revel, Jan Sokol a Carole Widmaier
Moderátor:
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 21:30-22:45

Etika péče

Corine Pelluchon a Petr Urban
Moderátor: Giuseppe Bianco (CEFRES/Lyon III)
Filozofická fakulta – místnost 300, 21:15-22:30

Je třeba vylepšovat člověka?

Jean-Michel Besnier, Emil Višňovský a Jan Hubík
Moderátor: Martin Vraný (FF UK)
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 00:15-01:30


 

Tomáš Winter

WinterJakožto historik umění a kurátor se Tomáš Winter zabývá zejména moderním uměním 20. století, zabývá se přitom otázkou karikatur na jedné straně a primitivismu a mimoevropského umění na straně druhé, jak ostatně ukazuje jeho kniha z roku 2013 zkoumající vztah mezi českým výtvarným uměním a neevropskými kulturami v minulém století (Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950). Zabývá se vztahem mezi uměním, politikou a komunikací a vede výzkum věnující se problematice lidového umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě (1840–1960). V současné době připravuje výstavu a publikaci o sportu a výtvarném umění. Je výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a zároveň přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Read more.