Tous les articles par Ondrej Svec

Petr Kouba

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPetr Kouba přednáší filozofii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a pracuje ve Filozofickém ústavu Akademie věd. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy (česky 2006, německy 2011, anglicky 2015 ) a Exodus bez Mojžíše. Romská emigrace jako politický problém (česky 2015). Kromě toho je spolueditorem publikací Dynamická struktura (anglicky 2007), Medicína v kontextu západního myšlení (česky 2008) a Franz Kafka a perspektiva minority (anglicky 2010, česky 2011).

Sylva Fischerová

FischerovaUčí klasickou řeckou literaturu na Univerzitě Karlově. Od dětství píše poezii a je přední postavou současné české literatury, viz například její poslední kolekce básní Sestra duše z roku 2015 či nová próza Bizom aneb Služba a mise . Její předchozí básnické práce vyšly v roce 2010 anglicky pod názvem The Swing in the Middle of Chaos, v roce 2014 pak S. Fischerová vydala své nejnovější básně o osudu, smrti i Bohu  v souboru Stomach of the Soul. Rozhovor se Sylvou Fischerovou o poezii z roku 2010 naleznete zde (v angličtině).

Poslední publikace

Více zde.

Jan Bierhanzl

BierhanzlJan Bierhanzl je postdoktorandem v Oddělení současné kontinentální filozofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem na FHS UK. Ve své práci se zaměřuje na francouzskou současnou filozofii, zejména pak na Emmanuela Levinase, jehož etické myšlení zkoumal v knize La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d’Emmanuel Levinas (2014). Ve svém současném bádání zkoumá také křehké vztahy etiky a politiky – jako například ve svém posledním vydaném článku, “Uprchlík, člověk a občan” (Protestant 1/2016).

Agora

Veletržní palác – Korzo

Svoboda a etika života. Okolo Jana Sokola

Připravili: Jan Vašíček (Arcibiskupské gymnázium, Praha) a Matěj Král (Gymnázium na Vítězné pláni, Praha)
Kdy: 19:00-20:00
Jazyk: česky

Násilí a občanství. Okolo Étienna Balibara

Připravili: Richard Cisler (Praxis, FF UK) a Josef Matoušek (FHS UK)
Kdy: 23:15-00:15
Jazyk: anglicky

Bios and Politikos. Okolo Judith Revel

Připravili: Nicolas Garrera (FHS UK), Jan Lockenbauer (FHS UK) a Philippe Charlebois (FHS UK)
Kdy: 0:15-1:15
Jazyk: francouzsky

Filozofická fakulta – historický kabinet

Filozof, režisér a sdílený pohled. Okolo Davida Lengyela

Připravila: Hanna Trindade (FHS UK)
Kdy: 20:30-21:30
Jazyk: francouzsky

Mohou nás ženy ještě zachránit? Okolo Michała Kozłowského

Připravili: Benjamin Kaiser a Alexander Berg  (FHS UK)
Kdy: 22:15-23:15
Jazyk: anglicky

Politics and Manifestation. Okolo Étienna Tassina

Připravila: Catarina di Fazio (FHS UK)
Kdy: 0:30-1:30
Jazyk: francouzsky

 

Biopolitika dnes (1): Biobezpečnost

Co definuje moderní politiku? Revoluce moci zaměřující se na Život. Kontrola obyvatelstva a biobezpečnost se staly posedlostí a biologické a lékařské poznání se užívají jako významné politické nástroje. Vědy o životě a politika se prolínají od bioterorismu a jeho prevenci po terorismus politický a boj proti jeho mnohačetným podobám, od zajištění biologické bezpečnosti člověka  po ochranu zvířat před vysoce rizikovými organismy, a jsou si dnes blíže, než kdy dřív.

Filozofická fakulta – místnost č. 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Co: krátká přednáška
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Palác Veletržní – Studio Hrdinů

Válka a násilí
Kdo: Pavel Barša, Étienne Fassin, Judith Revel, Jan Sokol a Carole Widmaeir
Co: debata
Kdy: 21:30-22:45
Jazyk: Czech and French, with simultaneous translation

Produkce společného: nový vnitřní nepřítel?
Kdo: Antonio Negri
Co: velká přednáška
Kdy: 23:00-0:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Palác Veletržní – Korzo

Bios a Politikos
Kdo: Judith Revel
Co: Agora
Prepared by: Jan Bierhanzl, Philippe Charlebois, Nicolas Garrera a Jan Lockenbauer (Faculty of Humanities of Charles University)
Kdy: 0:15-1:15
Jazyk: francouzsky

Filozofická fakulta – Kinosál (místnost 429)

Détruire, dit-elle by Marguerite Duras
Kdo: Benedetta Zaccarello
Co: promítání a komentář
Kdy: 0:45-2:45
Jazyk: francouzsky, s anglickými titulky; komentář v angličtině

Jaromír Matějek

Fotka Hradec (3)Jaromír Matějek je akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Původně pracoval jako pediatr, pak se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi. Je členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členem výboru České společnosti paliativní medicíny, členem Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Odborně se zaměřuje na klinickou etiku a etické poradenství. Jeho druhým odborným tématem jsou dříve vyslovená přání pacientů a zástupné rozhodování za pacienty vůbec.

Co je Noc filozofie?

První Noc filozofie v Praze – v noci 16. června 2016 – nabídne nepřerušenou řadu 20minutových přednášek a větších panelových diskusí 55 světově významných filozofů z Francie a Visegrádské skupiny na téma „Obrazy, věda a politika“. Noc filozofie se bude odehrávat ve třech jazycích – česky, anglicky a francouzsky, se simultánním tlumočením, a na dvou místech – ve Veletržním paláci Národní galerie a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 19h večer do 3h ráno se v těchto dvou lokacích uskuteční přednášky, debaty, výstavy, performance, autorská čtení a budou promítány filmy s komentářem filozofů a umělců. Toto neotřelé noční setkání filozofů a umělců si klade za cíl nabídnout veřejnosti přístup k filozofii originálním způsobem a tak, aby se mohla přímo zapojit. Při této příležitosti budou představeny současné společenské a politické debaty a jejich souvislost s uměleckou tvorbou.

První Noc filozofie se konala v roce 2010 v Paříži a od té doby se setkala s úspěchem v mnoha světových metropolích: v Londýně, New Yorku, Buenos Aires, Tel Avivu, a nyní přichází do srdce Evropy, do Prahy.