Archives de catégorie : Bioetika

Debata nad filmem Domácí péče (2015) Slávka Horáka

Home careS potěšením oznamujeme, že součástí Noci filozofie bude také debata mezi režisérem Slávkem Horákem a filozofem Jaromírem Matějkem nad filmem Domácí péče , který byl nominován na Českého lva za nejlepší film roku 2015.

Diskuse, která bude následovat po promítání úryvku z tohoto filmu, se bude týkat etiky, péče a soucitu.

Kdy: 23:15-00:15
Kde:  Filozofická fakulta, místnost 300

Petr Urban

UrbanPetr Urban je filozof, překladatel a bývalý starosta jihočeské obce Bednárec. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, kde vede Oddělení současné kontinentální filosofie. Zabývá se zejména fenomenologickou filozofií a etikou péče. Je autorem či editorem knih Zrod fenomenologie (2010 německy), Fenomenologie tělesnosti (2011) a Raný Husserl a filosofie jazyka (2013).

Více se dočtete na stránkách časopisu Vesmír  nebo  zde.

Judith Revel

Revel2Judith Revel je odbornicí na současnou francouzskou a italskou filozofii. Proslavila se zejména svými pracemi o Michelu Foucaultovi (Foucault: Experiences de la pensée, 2005 a Dictionnaire Foucault, 2007). Zabývala se současnými režimy vlády, způsoby subjektivace a praxemi rezistence, kromě toho také italským výkladem biopolitiky a operaismu. Její nejnovější publikací je kniha Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire (2015). Ve své práci rozvinula úvahu o pojmu „společného“ a vydala knihu o francouzských předměstích (Qui a peur de la banlieue?, 2008), založenou na zkušenostech učitelky filozofie na střední škole na předměstí. Zaměřuje se také na vztah mezi politickým myšlením, lingvistikou a literárním experimentem ve Francii. Několik let žila v Itálii a nyní učí na univerzitě Paris Ouest Nanterre La Défense.

K poslechu na France Culture Radio (francouzsky).

Více zde.

 

Claire Marin

Marin2Doleo ergo sum. Centrálním tématem myšlení této francouzské spisovatelky a filozofky je zranitelnost člověka. Ve své knize L’Homme sans fièvre (2013) kritizuje očekávání spojená s medicínou a racionalistickou utopii související s biotechnologiemi. Napsala román Hors de moi (2008), ve kterém představuje svůj vztah k nemoci, která ji, jako mladou ženu, postihla. Obdržela cenu od Pierre Simon—Ethics and Society za svojí knihu Violences de la vie, violences de la maladie z roku 2010.

Více zde.

Frédéric Keck

Keck2Po studiu antropologie na University of California, Berkeley publikoval mnoho prací o Claude Lévi-Straussovi. Etnograficky zkoumal krizi zdraví způsobenou nemocemi zvířat, nejdříve v Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (2005-2007) poté v Hong Kong Pasteur Research Centre (2007-2009). Tento výzkum vyústil v několik tematických čísel časopisů, kolektivní monografii a v knihu, která měla podobu cestovatelského příběhu (Un Monde Grippé, 2010). Byl mnohokrát oceněn. Je též členem Laboratoire d’Anthropologie Sociale based na Collège de France, kde vede tým “Human/Animal Relations: Contemporary Issues” (s Claudem Ferretem) a projekt “Social Representations of Pathogens on the Boundaries of Species”, který obdržel podporu od Axa Research Fund (2013-2016). V současnosti je vedoucím Department of Research and Education při muzeu Quai Branly v Paříži.

Více zde.

Petr Kouba

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPetr Kouba přednáší filozofii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a pracuje ve Filozofickém ústavu Akademie věd. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy (česky 2006, německy 2011, anglicky 2015 ) a Exodus bez Mojžíše. Romská emigrace jako politický problém (česky 2015). Kromě toho je spolueditorem publikací Dynamická struktura (anglicky 2007), Medicína v kontextu západního myšlení (česky 2008) a Franz Kafka a perspektiva minority (anglicky 2010, česky 2011).

Corine Pelluchon

Pelluchon2Corine Pelluchon je profesorkou filozofie na univerzitě Franche-Comté v Besançonu. Zaměřuje se na politickou filozofii a etiku. Její četné publikace se věnují mnoha tématům od lékařské etiky přes zvířata (Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, 2011) po filozofii životního prostředí. V současné době se věnuje otázkám těla a života (Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, 2013 a Les Nourritures. Philosophie du corps politique, 2015).

Více zde.

Jaromír Matějek

Fotka Hradec (3)Jaromír Matějek je akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Původně pracoval jako pediatr, pak se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi. Je členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členem výboru České společnosti paliativní medicíny, členem Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Odborně se zaměřuje na klinickou etiku a etické poradenství. Jeho druhým odborným tématem jsou dříve vyslovená přání pacientů a zástupné rozhodování za pacienty vůbec.