Archives de catégorie : Biobezpečnost

Étienne Balibar

balibarÉtienne Balibar je význačnou osobností současné filozofie. Je profesorem na univerzitě Paris Ouest Nanterre a University of California, Irvine. Zabývá se převážně politickou filozofií, je bývalým studentem Louise Althussera. V březnu 1981 byl vyloučen z Francouzské komunistické strany poté, co se v tisku vymezil vůči stranickému rasismu. Je členem Francouzské ligy lidských práv, která hájí práva migrantů a žadatelů o azyl. Od roku 2007 předsedá Francouzské asociaci Jana Husa, kterou založil v roce 1982 Jacques Derrida. Jeho nejnovější kniha se věnuje otázce osudu Evropy (Europe : crise et fin?, 2016). Několik jeho textů bylo přeloženo do angličtiny (Politics and the Other Scene, 2012, nebo Citizenship, 2015).

Více zde.

Carole Widmaier

widmaierCarole Widmaier se věnuje politické filozofii a ve svém díle Fin de la politique philosophie? Hannah Arendtová contre Leo Strauss, 2012, konfrontovala přístup Hannah Arendtové a Leo Strausse k moderní krizi. V poslední době přeložila a připravila k vydání eseje Hannah Arendtové o politice (Qu’est-ce que la politique?, 2014). Dále se zabývá vztahem mezi biologií a sociologií (legitimitou analogií mezi nimi) a mezi časem a institucemi (efektivitou institucí a vyvstáváním svobod).

Read more.

Antonio Negri

NegriToni Negri je světově známý filozof a sociolog, je odborník na Spinozu, překládá Hegela, založil politické hnutí Potere Operaio. Narodil se v Itálii, kde se brzy stal profesorem „teorie státu“. Velkou část života ale strávil ve Francii, kde učil na několika univerzitách (École Normale Supérieure, Paris VII, Paris VIII, Collège International de Philosophie). Filozofové jako Foucault, Deleuze a Guattari se zde postavili proti jeho kontroverznímu zadržení, které bylo politicky motivované, a zahájili dialog s jeho myšlením a s politickými hnutími v Itálii, která vedl. S Guattarim napsal v roce 1985 knihu Les nouveaux espaces de liberté (v angličtině Communists like us, 1990). Proslavil se také společně s Michaelem Hardtem jako spoluautor knihy Empire („Impérium“), jedné z nejpopulárnějších teoretických prací poslední dekády, v níž je přechod od „moderního“ imperialismu, založeného na národních státech, k imperialismu „postmodernímu“ popsán jako posun k transnacionálnímu přeskupení mocí, které vede k zásadním změnám ve válečné strategii a třídní dynamice. Kniha Empire je prvním dílem trilogie, následovaným tituly Multitude (2004) a Commonwealth (2009), kde jsou rozebírána témata demokracie a vlastnictví ve věku „Impéria“.

Jan Sokol

SokolJan Sokol, bývalý ministr školství České republiky, je známý především díky své veřejné angažovanosti. V mládí pracoval jako zlatník a mechanik. Zájem o filozofii ho přivedl k výuce v České republice i v zahraničí a k překládání filozofických děl z francouzštiny a němčiny (Lévinas, Blondel, Foucault, Teilhard, Derrida, Rosenzweig, Gadamer a další). Zkoumá filozofii v jejích každodenních rozměrech, jak dokládá jeho nejnovější kniha, vydaná v angličtině, Thinking about Ordinary Things (2013). Mezi jeho nejnovější publikace patří Etika, život, instituce (2014) o osobní svobodě a jejím institucionálním zakotvení. V současné době učí na Univerzitě Karlově.

Více zde.

Éric Fassin

fassin2Éric Fassin je významný sociolog. Do roku 1994 působil na Brandeis University a NYU, poté do roku 2014 na École normale supérieure v Paříži. Následně se stal profesorem sociologie a gender studies na univerzitě Paris 8. Zaměřuje se na sexuální a rasovu politiku ve Francii a USA, se zvláštním důrazem na problematiku imigrace. Publikoval několik knih: L’Inversion de la question homosexuelle (2005), Droit conjugal et unions de même sexe: mariage, partenariat et concubinage dans neuf pays européens (s Keesem Waaldijkem, 2008), Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique (2009) a  Roms & riverains. Une politique municipale de la race (2014).  Zabývá se také budoucností levice, která je tématem jeho nejnovější knihy Gauche, l’avenir d’une désillusion (2014).

Podí´vejte se na jeho nejnovější články zde.

Více zde.

Biopolitika dnes (1): Biobezpečnost

Co definuje moderní politiku? Revoluce moci zaměřující se na Život. Kontrola obyvatelstva a biobezpečnost se staly posedlostí a biologické a lékařské poznání se užívají jako významné politické nástroje. Vědy o životě a politika se prolínají od bioterorismu a jeho prevenci po terorismus politický a boj proti jeho mnohačetným podobám, od zajištění biologické bezpečnosti člověka  po ochranu zvířat před vysoce rizikovými organismy, a jsou si dnes blíže, než kdy dřív.

Filozofická fakulta – místnost č. 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Co: krátká přednáška
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Palác Veletržní – Studio Hrdinů

Válka a násilí
Kdo: Pavel Barša, Étienne Fassin, Judith Revel, Jan Sokol a Carole Widmaeir
Co: debata
Kdy: 21:30-22:45
Jazyk: Czech and French, with simultaneous translation

Produkce společného: nový vnitřní nepřítel?
Kdo: Antonio Negri
Co: velká přednáška
Kdy: 23:00-0:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Palác Veletržní – Korzo

Bios a Politikos
Kdo: Judith Revel
Co: Agora
Prepared by: Jan Bierhanzl, Philippe Charlebois, Nicolas Garrera a Jan Lockenbauer (Faculty of Humanities of Charles University)
Kdy: 0:15-1:15
Jazyk: francouzsky

Filozofická fakulta – Kinosál (místnost 429)

Détruire, dit-elle by Marguerite Duras
Kdo: Benedetta Zaccarello
Co: promítání a komentář
Kdy: 0:45-2:45
Jazyk: francouzsky, s anglickými titulky; komentář v angličtině