Archives de catégorie : Rasa/gender/identita/populace

Násilí a politika – proč jsme pozvali Etienna Balibara?

Balibar2Násilí a politika (Richard Cisler, spolek Praxis, FF UK)

Étienne Balibar představuje jeden z nejvýraznějších hlasů současné post-marxistické politické filozofie, jenž výrazně zasahuje do řady debat o povaze moderní politiky a o výzvách, které  před nás staví globální kapitalismus. Od dob spolupráce s Louisem Althusserem na knize Číst Kapitál (1965) publikoval Balibar knihy o filozofických postavách jako je například Marx, Spinoza nebo Locke a řadu tematických prací, které se věnují otázkám demokracie, rovnosti, emancipace a občanství či problémům jako je rasismus, nacionalismus a další různé formy útlaku a exkluze.

Continuer la lecture de Násilí a politika – proč jsme pozvali Etienna Balibara?

Monika Rogowska-Stangret

MonikaMonika Rogowska-Stangret je teoretičkou a výzkumnicí na poli filosofie, genderových studií a antropozoologie. Spolupracuje s Institutem filozofie Varšavské univerzity. Monika obdržela stipendium Nadace Kosciuszko, ERSTE Stiftung a WUS Rakouska (v rámci programu PATTERNS Lectures) a polského Ministerstva vědy a vysokého školství. Je členem řídícího výboru Evropské sítě: “New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter“, Evropské spolupráce v oblasti vědy a techniky (COST). Dále spolupracuje s institucí Przegląd Filozoficzno-Literacki a přeložila díla autorek, jako jsou Naomi Wolf (The Beauty Myth, Czarna Owca 2014), Judith Butler, Elizabeth Grosz a Susan Sontag. Sama je autorkou díla Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury Ciała w filozofii współczesnej (Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2016), jehož anglický název zní: The Body – Beyond Otherness and Sameness. Three Figures of the Body in Contemporary Philosophy.

Gáspár Miklós Tamás

Tamás Gáspár MiklósGáspár Miklós Tamás, známý také jako TGM, se narodil v rumunské Kluži, do Maďarska emigroval poté, co se setkal s politickými obtížemi ze strany úřadů v souvislosti se svou prací redaktora literárního týdeníku v Transylvánii. Učil na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE) do svého propuštění – opět z politických důvodů. Proslavil se jako disident. Od roku 1986 do roku 1988 učil ve Spojených státech, Velké Británii a Francii a studoval v Oxfordu. V letech 1989–1994 byl zástupcem Svazu svobodných demokratů (SZDSZ) v maďarském parlamentu. V letech 2010–2011 byl předsedou neparlamentní strany Zelená levice. Nedávno získal ocenění Lifetime Achievement Award Sorosovy nadace v Maďarsku. Ve svých knihách, které byly přeloženy do 12 jazyků, se zabývá politickou filozofií a sociální teorií.

Viz jeho text o pojmu „post-fašismu” na openDemocracy.

Étienne Tassin

TassinJe politická sféra odsouzena k neúspěchu? To je klíčová otázka jedné z nejnovějších knih francouzského filozofa Étienna Tassina (Le maléfice de la vie à plusieurs – La politique est-elle vouée à l’échec?, 2012). Zabývá se dílem Hannah Arendt, o které napsal několik knih (mezi jinými Le trésor perdu. Hannah Arendt et l’intelligence de l’action politique, 1999). Étienne Tassin píše o tématu politického jednání a podrobuje tázání dnešní podoby kosmopolitismu a zkušenosti migrace (Un monde commun. Pour une cosmopolitique des conflits, 2003). Je členem Institutu humanitních věd v Paříži a učí na univerzitě Paris Diderot.

Étienne Tassin k poslechu na France Culture (francouzsky).

Michał Łuczewski

LuczewskiPolský sociology. Ve svém výzkumu se zabývá vztahem mezi polskou identitou a katolicismem. Na toto téma mu v roce 2012 vyšla kniha Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Je členem „apokalyptického“ magazínu 44 / Czterdzieści i Cztery. Pravidelně přispívá do různých polských periodik jako například Wprost a Arcana. Od roku 2015 je členem Polské národní rozvojové rady. V současnosti pracuje na Institutu sociologie Varšavské univerzity.

Více zde.

Petr Kouba

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPetr Kouba přednáší filozofii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a pracuje ve Filozofickém ústavu Akademie věd. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy (česky 2006, německy 2011, anglicky 2015 ) a Exodus bez Mojžíše. Romská emigrace jako politický problém (česky 2015). Kromě toho je spolueditorem publikací Dynamická struktura (anglicky 2007), Medicína v kontextu západního myšlení (česky 2008) a Franz Kafka a perspektiva minority (anglicky 2010, česky 2011).

Michał Kozłowski

Kozlowski2Michał Kozłowski je filozof a sociolog. Zabývá se takzvanou francouzskou teorií (Foucault, Bourdieu, Derrida). Učí moderní filozofii na Varšavské univerzitě. Je spoluzakladatelem časopisu Bez Dogmatu a členem REASOPO (Réseau européen d’analyse des sociétés politiques/European Network of Analysis of Political Societies).

Jeho nejnovější článek „Youngsters and refugees, or how exile changes eastern Europe“ je k dispozici on-line na Open Democracy.

Více o časopisu Bez Dogmatu zde.

Éric Fassin

fassin2Éric Fassin je významný sociolog. Do roku 1994 působil na Brandeis University a NYU, poté do roku 2014 na École normale supérieure v Paříži. Následně se stal profesorem sociologie a gender studies na univerzitě Paris 8. Zaměřuje se na sexuální a rasovu politiku ve Francii a USA, se zvláštním důrazem na problematiku imigrace. Publikoval několik knih: L’Inversion de la question homosexuelle (2005), Droit conjugal et unions de même sexe: mariage, partenariat et concubinage dans neuf pays européens (s Keesem Waaldijkem, 2008), Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique (2009) a  Roms & riverains. Une politique municipale de la race (2014).  Zabývá se také budoucností levice, která je tématem jeho nejnovější knihy Gauche, l’avenir d’une désillusion (2014).

Podí´vejte se na jeho nejnovější články zde.

Více zde.

Jan Bierhanzl

BierhanzlJan Bierhanzl je postdoktorandem v Oddělení současné kontinentální filozofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem na FHS UK. Ve své práci se zaměřuje na francouzskou současnou filozofii, zejména pak na Emmanuela Levinase, jehož etické myšlení zkoumal v knize La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d’Emmanuel Levinas (2014). Ve svém současném bádání zkoumá také křehké vztahy etiky a politiky – jako například ve svém posledním vydaném článku, “Uprchlík, člověk a občan” (Protestant 1/2016).

Pavel Barša

Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo
Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo

Pavel Barša kombinuje přístupy z filozofie, sociologie a politických věd. Zabývá se imigrační politikou a multikulturalismem v západní Evropě. Publikoval řadu článků a knih o islámu v západní Evropě, blízkovýchodním konfliktu nebo o americké zahraniční politice, viz například jeho poslední kniha Cesty k emancipaci (2015). Rozhovor s Pavlem Baršou publikovaný v Salonu v roce 2015 naleznete zde.

Více zde.