Archives de catégorie : Řečníci

Éric Fassin

fassin2Éric Fassin je významný sociolog. Do roku 1994 působil na Brandeis University a NYU, poté do roku 2014 na École normale supérieure v Paříži. Následně se stal profesorem sociologie a gender studies na univerzitě Paris 8. Zaměřuje se na sexuální a rasovu politiku ve Francii a USA, se zvláštním důrazem na problematiku imigrace. Publikoval několik knih: L’Inversion de la question homosexuelle (2005), Droit conjugal et unions de même sexe: mariage, partenariat et concubinage dans neuf pays européens (s Keesem Waaldijkem, 2008), Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique (2009) a  Roms & riverains. Une politique municipale de la race (2014).  Zabývá se také budoucností levice, která je tématem jeho nejnovější knihy Gauche, l’avenir d’une désillusion (2014).

Podí´vejte se na jeho nejnovější články zde.

Více zde.

Jan Bierhanzl

BierhanzlJan Bierhanzl je postdoktorandem v Oddělení současné kontinentální filozofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem na FHS UK. Ve své práci se zaměřuje na francouzskou současnou filozofii, zejména pak na Emmanuela Levinase, jehož etické myšlení zkoumal v knize La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d’Emmanuel Levinas (2014). Ve svém současném bádání zkoumá také křehké vztahy etiky a politiky – jako například ve svém posledním vydaném článku, “Uprchlík, člověk a občan” (Protestant 1/2016).

Pavel Barša

Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo
Politolog Pavel Barša poskytl ve středu 3. prosince 2014 rozhovor příloze Salon deníku Právo

Pavel Barša kombinuje přístupy z filozofie, sociologie a politických věd. Zabývá se imigrační politikou a multikulturalismem v západní Evropě. Publikoval řadu článků a knih o islámu v západní Evropě, blízkovýchodním konfliktu nebo o americké zahraniční politice, viz například jeho poslední kniha Cesty k emancipaci (2015). Rozhovor s Pavlem Baršou publikovaný v Salonu v roce 2015 naleznete zde.

Více zde.

Jean-Michel Besnier

BesnierJe známý svým kritickým postojem k transhumanistické utopii (viz jeho publikace Demain les posthumains: Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, 2009 nebo L’Homme simplifié: Le syndrome de la touche étoile, 2012). Besnier se zabývá filozofickým a etickým dopadem vědy a technologií na sociální reprezentace. Je členem etické komise CNRS a komise UNESCO „Vědy pro společnost“. Učí filozofii na univerzitě Paris-Sorbonne. Jeho poslední kniha pojednává o neurovědách (Un cerveau très prometteur : Conversation autour des neuro-sciences, spoluautoři Francis Brunelle a Florence Gazeau, 2015).

Podívejte se na jeho nejnovější články na téma Vylepšování člověka

Více zde.

Tomáš Winter

WinterJakožto historik umění a kurátor se Tomáš Winter zabývá zejména moderním uměním 20. století, zabývá se přitom otázkou karikatur na jedné straně a primitivismu a mimoevropského umění na straně druhé, jak ostatně ukazuje jeho kniha z roku 2013 zkoumající vztah mezi českým výtvarným uměním a neevropskými kulturami v minulém století (Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950). Zabývá se vztahem mezi uměním, politikou a komunikací a vede výzkum věnující se problematice lidového umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě (1840–1960). V současné době připravuje výstavu a publikaci o sportu a výtvarném umění. Je výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a zároveň přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Read more.

Jaromír Matějek

Fotka Hradec (3)Jaromír Matějek je akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Původně pracoval jako pediatr, pak se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi. Je členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členem výboru České společnosti paliativní medicíny, členem Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Odborně se zaměřuje na klinickou etiku a etické poradenství. Jeho druhým odborným tématem jsou dříve vyslovená přání pacientů a zástupné rozhodování za pacienty vůbec.