Archives de catégorie : Krátká přednáška

Krátké přednášky

Veletržní palác – Auditorium

Brát zvířata vážně: co se změní v etice a politice?
Kdo: Corine Pelluchon
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy?
Kdo: Petr Urban
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Je život povrchní? Evoluce jevové stránky organismů
Kdo: Karel Kleisner
Kdy: 20:00
Jazyk: česky

Ztělesnění a podoby politické emancipace
Kdo: Ádám Takács
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Od obrany k toleranci a dále: historie a analýza politických modelů v imunologii
Kdo: Arnaud François
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Společnost jako organismus: teoretická síla jedné metafory 
Kdo: Jan Maršálek
Kdy: 23:15
Jazyk: česky

Existuje život po práci ? Stručný nástin postkapitalistické obraznosti
Kdo: Jan Sowa
Kdy: 23:45
Jazyk: anglicky

Na cestě do ríše divů 
Kdo: Silvia Gáliková
Kdy: 00:30
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – Aula

Co je to klišé? Úvahy o podmínkách kolektivního osvojení vědeckého diskurzu
Kdo: Carole Widmaier
Kdy: 00:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Síla, nebo slabost obrazů? (Rancière, Deleuze) 
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 00:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Obraz ako výsledok superpozície
Kdo: Miroslav Marcelli
Kdy: 01:15
Jazyk: slovensky

Figury a variace vznešena (Louis Marin)
Kdo: Veronika Darida
Kdy: 01:45
Jazyk: anglicky

Slepota umělce / Moc umění: Derrida proti Lyotardovi a Henrymu
Kdo: Monika Murawska
Kdy: 02:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 104

Od environmentalismu po ekologismus
Kdo: Fabrice Flipo
Kdy: 20:15
Jazyk: anglicky

Příroda a životní prostředí: nové politické trendy a nová obraznost
Kdo: Amy Dahan
Kdy: 20:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 200

Transhumanismus, smrtící ambice
Kdo: Jean-Michel Besnier
Kdy: 19:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus
Kdo: Emil Višňovský
Kdy: 19:30
Jazyk: slovensky

Vylepšené tělo
Kdo: Claire Marin
Kdy: 20:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Jazyk v jiné podobě: hluchota jako filozofický problém
Kdo: Josef Fulka
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Konec lidského světa: jaké jsou podmínky post-antropocentrického diskurzu?
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 21:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Konec světa dnes
Kdo: Michael Foessel
Kdy: 21:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Lidská existence v 21. století
Kdo: Csaba Olay
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Člověk nad lidstvem: mýtus mutanta v současné filozofii
Kdo: Benedetta Zaccarello
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

O Benjaminově větě “Není čas pádu”
Kdo: Andrzej Leder
Kdy: 23:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 217

Rasa jako performance. Úvahy o zastoupení menšin a jeho nedostatku
Kdo: Éric Fassin
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Konce multikulturalismu
Kdo: Pavel Barša
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Při hledání etiky v době krize. Postoje vůči sobě a druhým
Kdo: Monika Rogowska-Stangret
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Uprchlík a holý život
Kdo: Jan Bierhanzl
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Biopolitika a třídní politika
Kdo: Tamás Gáspár Miklós
Kdy: 21:00
Jazyk: anglicky

Když se teorie nepotká s praxí: česká avantgarda a politická karikatura 
Kdo: Tomáš Winter
Kdy : 21:45
Jazyk: česky

K čemu potřebujeme cizince?
Kdo: Petr Kouba
Kdy: 22:15
Jazyk: česky

Věčné národy
Kdo: Michał Łuczewski
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Etické poradenství – řešení etických problémů v každodenní medicíně
Kdo: Jaromír Matějek
Kdy: 22:45
Jazyk: česky