Archives de catégorie : Metafory těla v politice

Jan Sowa

SowaJan Sowa vystudoval literaturu, filozofii a sociologii ve Varšavě. Jeho bádání se zaměřuje na (západní) modernitu se zvláštním důrazem na vztahy mezi evropskými a mimoevropskými kulturami. Je autorem četných článků a monografií pojednávajících současné problémy spojené s kolonialismem (jako například v knize z roku 2007 Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna), migrací a globalizací. Pravidelně píše do několika časopisů jako například Krytyka Polityczna, Praesens nebo Ha!art, v němž je předsedou nadace. Podílel se na vydání souboru esejů s názvem A Joy Forever: Political Economy of Social Creativity, který zahrnuje články autorů jako Luc Boltanski, Massimiliano Tomba, Isabelle Graw a Gigi Roggero (MayFly Books, 2015). V současné době vyučuje na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Ádám Takács

TakacsÁdám Takács vystudoval na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti a na EHESS v Paříži. Snaží se o pochopení vztahu dějin a ideologií v Evropě a v Maďarsku ve 20. století (například v příspěvku „Totalitarianism as an Atmosphere. Morality and Mentality in Hungary under the Kádár regime”, Divinatio, 2013). Odborně se zabývá Foucaultem a Husserlem, o němž napsal monografii (Le fondement selon Husserl. Une idée de la phénoménalité, 2014), a překládá francouzskou filozofii (Foucault, Ricoeur, Deleuze). V současné době učí na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti.

Jan Maršálek

marsalekJan Maršálek získal magisterský diplom v sociologii (2007) na Univerzitě Karlově v Praze a druhý titul v politických studiích (2008) na EHESS v Paříži. Byl studentem École normale supérieure v Paříži (International Selection, 2005–2008). Na univerzitě Franche-Comté získal doktorát z filozofie a na Univerzitě Karlově v Praze doktorát ze sociologie (dizertace „O zmizení jedné metody: analýza mezi filozofií společenské smlouvy a klasickou sociologií“). V současné době se zabývá zobecněním tématu „mizení vědeckých objektů“, je post-doktorským vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd České republiky.

Arnaud François

FrancoisNarozen v roce 1978, profesor filozofie na univerzitě v Poitiers. Je autorem několika knih a článků o Bergsonovi, Schopenhauerovi a Nietzschovi. Též napsal vydal několik publikací o filozofii zdraví. Ve své práci propojuje filozofii a literaturu a v současnosti se v tomto ohledu zabývá prací Émila Zoly. S Ondřejem Švecem vede Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européennes en Sciences humaines (OFFRES), akademickou síť spolupracovníků ve střední a východní Evropě.