Archives de catégorie : Moc obrazů

Andrzej Leder

Leder2Filozof, psychoanalytik a esejista. Zabývá se filozofickým rozměrem psychoanalytického myšlení. Jeho texty o současných typech strachu vychází ze své medicinské a psychiatrické zkušenosti. Pracuje na Filosofickém ústavu Polské Akademie věd, kde zkoumá filozofické základy moderní kultury. Napsal knihu o Freudovi a Heideggerovi (Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit, 2007). Jeho poslední publikace nese název Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014). Je též známý svými články v polském časopise Krytyka Polityczna.

Josef Vojvodík

VojvodikJosef Vojvodík se věnuje české a světové literatuře 20. století (převážně německé) a jejím vztahům k filozofii, psychologii a výtvarnému umění. Je známý pro svou obhajobou skryté hodnoty umění biedermeieru. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vydal několik knih, z nichž poslední se zabývá tématem patosu v českém umění (Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, Argo, 2014). Dále je autorem knihy Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 (FF UK, 2011).

Více zde.

Jiří Přibáň

pribanJiří Přibáň vystudoval právo a publikoval řadu prací z oblasti sociální teorie a sociologie práva, filozofie práva, srovnávacího ústavního a evropského práva a teorie lidských práv. Je redaktorem časopisu Journal of Law and Society, pravidelně přispívá do českých i mezinárodních médií a je známý svými komentáři české a evropské politiky. V současné době vyučuje právo na Cardiff University. Je uznávaným autorem knihy o právu, historickém rozměru spravedlnosti a evropské identitě Právní symbolismus (Filosofia, 2007) – v angličtině: Legal Symbolism, On Law, Time and European Identity (Ashgate, 2007). Jeho poslední dílo Obrana ústavnosti aneb česká otázka v postnacionální Evropě se zabývá „českou otázkou“ v post-národní Evropě (Slon, 2014).

David Lengyel

LengyelFilozof. Zabývá se dílem několika filmových režisérů, například Bély Tarra. O něm napsal knihu s názvem Trembler pour l’autre ». Pour une éthique du cinéma (2015). Současně píše filmové kritiky pro francouzské magazíny a vyučuje středoevropský film na Inalco v Paříži.

Miroslav Marcelli

MarcelliMiroslav Marcelli je filozof známý svými překlady Foucaultových děl do slovenského jazyka. Několik let strávil ve Francii a Oxfordu. Je autorem několika knih a článků o Michelu Foucaultovi (Michel Foucault alebo stať sa iným, 1995) a Rolandu Barthesovi (Príklad Barthes, 2001). V poslední době se věnoval filozofii městského života a architektury (Mesto vo filozofii, 2011). Vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Více zde.

Sylva Fischerová

FischerovaUčí klasickou řeckou literaturu na Univerzitě Karlově. Od dětství píše poezii a je přední postavou současné české literatury, viz například její poslední kolekce básní Sestra duše z roku 2015 či nová próza Bizom aneb Služba a mise . Její předchozí básnické práce vyšly v roce 2010 anglicky pod názvem The Swing in the Middle of Chaos, v roce 2014 pak S. Fischerová vydala své nejnovější básně o osudu, smrti i Bohu  v souboru Stomach of the Soul. Rozhovor se Sylvou Fischerovou o poezii z roku 2010 naleznete zde (v angličtině).

Poslední publikace

Více zde.

Veronika Darida

DaridaJe docentkou na Department of Aesthetics, ELTE v Budapešti a hostující pedagožkou na Collège International de Philosophie v Paříži. Studovala na maďarské Akademii dramatu a filmu. Má dva doktoráty (filozofie a komparatistika). Její hlavní výzkumné zájmy tvoří francouzská fenomenologie a divadelní teorie.

Nejnovější publikace

  • A nosztalgia művészete / A művészet nosztalgiája. [Nostalgie umění/ Umění nostalgie] (Kijárat2015)
  • “Le théâtre rom en Hongrie aujourd’hui” (In: Études tsiganes, no. 43, 120-127)
  • Hisztériák [Hysterie] (Kijárat, 2012)
  • Színház-utópiák [Divadelní utopie] (Kijárat, 2010)

Více zde.

Tomáš Winter

WinterJakožto historik umění a kurátor se Tomáš Winter zabývá zejména moderním uměním 20. století, zabývá se přitom otázkou karikatur na jedné straně a primitivismu a mimoevropského umění na straně druhé, jak ostatně ukazuje jeho kniha z roku 2013 zkoumající vztah mezi českým výtvarným uměním a neevropskými kulturami v minulém století (Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950). Zabývá se vztahem mezi uměním, politikou a komunikací a vede výzkum věnující se problematice lidového umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě (1840–1960). V současné době připravuje výstavu a publikaci o sportu a výtvarném umění. Je výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a zároveň přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Read more.