Archives de catégorie : Příroda a život

Karel Kleisner

kleisnerKarel Kleisner se zabývá evolucí a ekologií vnějšího vzhledu organismů, teoretickou morfologií, biosémiotikou a mezikulturním a mezidruhovým vnímáním. Za tím vším je jednoduchá otázka: Jak se stalo, že různé organismy vyvinuly neprůhledné vzorované povrchy a z jakých důvodů vypadají tak, jak vypadají? Teoretický a empirický výzkum Karla Kleisnera se zaměřuje na velkou škálu jevů od mezikulturního vnímání lidské tváře k ekologii ultrafialových reflektantních vzorů na křídlech motýlů. Pravidelně publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech, edičních řadách a jiných vědeckých médiích.

Fabrice Flipo

flipoZabývá se politickou ekologií. Na toto téma vydal mnoho knih a článků, například Les Enjeux d’une philosophie politique écologiste (2014) a Nature et politique. Contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation (2014). Strávil rok v Dílí, kde se dále věnoval svému výzkumu. Je též známý díky své knize o „nerůstu“ (degrowth), kterou napsal s D. Bayonem a F. Schneiderem (La décroissance – 10 questions pour comprendre et en débattre). Kniha byla přeložena do italštiny a portugalštiny. Učí na Telecom Business School v Paříži.

Poslechněte si některé z jeho rozhovorů ve francouzštině na rádiu France Culture.

Bernard Feltz

feltz2Vystudovaný biolog a filozof. Zabývá se současnými debatami ve filozofii vědy: redukcionismem, evoluční teorií, Darwinismem a problematikou „self-organization“ (viz jeho kniha Self-organization and emergence in life sciences z roku 2006) a otázkou životního prostředí (především udržitelným rozvojem nebo vztahem mezi člověkem a přírodou). Těmto tématům věnoval několik knih a článků ve francouzštině i angličtině, mezi něž patří La Science et le vivant. Philosophie des sciences et modernité critique (2014) a se Stéphane Leyens napsal La Nature en éclats. Cinq controverses philosophiques (2015). V současnosti učí na univerzitě Louvain-la-Neuve v Belgii (UCL Louvain), kde byl zároveň ředitelem Institut supérieur de philosophie.

 

Amy Dahan

Dahan2Vystudovaná matematička, filozofka a historička. Uznávaná odbornice na klimatickou změnu, která se ve Francii významně angažovala při jednáních COP21. V roce 2015 publikovala se Stefanem Aykut knihu Gouverner le climat? 20 ans de négociations climatiques. Působí jako badatelka v Center Alexandre Koyré (CNRS). Vydala řadu knihu a odborných statí o dějinách věd v 19. a 20. století, pojednávajících především o deterministickém chaosu. Je členkou etické komise CNRS a vědecké rady International Human Dimensions Program on Global Environment Change.

Více zde.