Archives de catégorie : Promítání

War at a Distance a Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu

Předehra k promítání “War at a Distance” a “Serious Games” z pera Kristine Gissberg

Jakou roli mají obrazy v oblasti produkce, dokumentování a chápání války? Jak to, že jsme si zvykli na válečné snímky a do jaké míry tento zvyk formuje naše vnímání, včetně našich pocitů ohledně válečných příprav a zpravodajství?

Co v současnosti znamená technologie války a po jakých stezkách se ubíral její vývoj? Ztratili jsme v době stále sofistikovanějších technologických iterací ze zřetele niť spojující výrobu a ničení? A pokud ano, do jaké míry rozšíření těchto obrazů tvaruje naši krátkozrakost, sytí naše vnímání jinakosti a ovlivňuje chápání toho, co je skutečné a co je virtuální?

Politické nahlížení Haruna Farockiho na zobrazení války nás vybízí k tomu, abychom si kladli právě takové otázky. Výběr jeho dvou filmů – War at a Distance a Serious Games – jež budou ke zhlédnutí na první Noci filozofie, jsou poctou Farockiho kultovnímu zkoumání válečných snímků, které si klade za cíl znovu otevřít právě tyto otázky.

Rozvíjet souvislost mezi válkou a jejími zobrazeními začneme sledováním Farockiho filmu War at a Distance, jenž započíná Válkou v Zálivu – válkou, v níž se poprvé, jak ostatně zazní v samotném snímku, válka a válečné zpravodajství stalo jedno a totéž. Poté přejdeme k ukázkám každé ze čtyř jednotlivých epizod snímku Serious Games. Diskuse se bude dotýkat takových témat, jako je nejednoznačnost obrazu, odnímání citovosti při vytváření snímků a re-produkci paměti v procesu utváření obrazů.

Unknown copy 9Kristin Gissberg

Hlasy filozofů. Z francouzského audiovizuálního archivu INA

ImprimerProjekce v Malé dvoraně a ve Studiu Hrdinů

 • Derrida : ve vlaku na cestě z Prahy (1982), 19:30-19:37/23:00-23:07. Derrida vypráví o svém zadržení během návratu z Prahy do Francie.
 • Dovoleno doufat, dovoleno zoufat (1977), 19:38-19:58/23:08-23:28. Michel Foucault, Maurice Clavel, Christian Jambet a André Glucksmann. O tom, jak se po událostech v Maďarsku v roce 1956 francouzští intelektuálové začali odvracet od marxismu.
 • Solidarita se Solidaritou (1982), 19:59-20:09/23:29-23:39. Michel Foucault a Simone Signoret. O polských odborech Solidarita.
 • Po schodech do sklepa chodíme vždy jen dolů (1961), 20:10-20:20/23:40-23:50. Gaston Bachelard. Portrét filozofa.
 • Poslední výpověď Jana Patočky (1977), 20:21-20:25/23:51-23:55. Jan Patočka a Jiří Hájek. O represích proti signatářům Charty 77.

Debata nad filmem Domácí péče (2015) Slávka Horáka

Home careS potěšením oznamujeme, že součástí Noci filozofie bude také debata mezi režisérem Slávkem Horákem a filozofem Jaromírem Matějkem nad filmem Domácí péče , který byl nominován na Českého lva za nejlepší film roku 2015.

Diskuse, která bude následovat po promítání úryvku z tohoto filmu, se bude týkat etiky, péče a soucitu.

Kdy: 23:15-00:15
Kde:  Filozofická fakulta, místnost 300

Pierre Huyghe, Lidská maska, 2014

Human Mask
© Pierre Huyghe

Pierre Huyghe, Bez názvu (Lidská maska), (Film still), 2014
Film, barevný, stereo, zvuk, 2:66
 Délka: 19 minut
 Foto: umělec, Hauser & Wirth, London a Anna Lena Films, Paris

Toto výjimečné dílo představí v angličtině během Noci filozofie Adam Budak, a to rovnou dvakrát. Setkejte se s ním v Prostoru pro pohyblivý obraz ve Veletržním paláci od 21:30 a 23:45 hodin! 

Krátkou prezentaci toho, nač se můžete v souvislosti s touto instalací těšit, naleznete zde.

Projekce filmů a uměleckých videí

Promítání, která představí a budou komentovat naši hosté

Veletržní Palác

 • War at a Distance a Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 21:15-22:00 (EN)
 • Lidská maska, Pierre Huyghes (2014) – , v průběhu celé Noci, Prostor pro pohybliyvý obraz. Představí Adam Budak, 21:30 a 23:45
 • Film a eschatologie – Obrazy apokalypsy v současných filmech a seriálech představí Michael Foessel, Studio Hrdinů,  1:45-2:45 (FR/CZ)

Filozofická fakulta

 • Abecedář Gilla Deleuze – C jako “culture”, R jako “résistance” (1988-1989) – uvede Pierre Montebello. Aula, 22:45-0:00 (CZ/FR)
 • Politická ekologie v akci – uvede Fabrice Flipo. 23:30-0:15.
 • Domácí péče (2015) uvede režisér filmu Slávek Horák, včetně následné diskuse s Jaromírem Matějkem 23:15 – 0:15.
 • Případ pro začínajícího kata od Pavla Juráčka (1969) – uvede Jan Bierhanzl. Místnost 217, 23:30-1:15 (CZ)
 • La blessure od Nicolase Klotze (2004) – uvede Étienne Tassin. Místnost 200, 23:45-03:00 (FR/EN)
 • L’Intrus od Claire Denis (2004) – uvede Petr Kouba. Kinosál (místnost 429), 19:00-21:30 (CZ/FR/EN)
 • Werckmeisterovy harmonie od Bély Tarra (2000) – uvede David Lengyel. Kinosál (místnost 429), 22:00-0:30 (EN/HU)
 • Détruire, dit-elle od Marguerite Duras (1969) – uvede Benedetta Zaccarello. Kinosál (místnost 429), 0:45-3:00 (FR/EN)

Další promítání

Veletržní palác

 • Filozofové před kamerou – video-archiv. Mimo jiné: Derrida – ve vlaku na cestě z Prahy (1982) ; Poslední výpověď Jana Patočky (1977). Malá Dvorana, 19:30-20:30 a  Studio Hrdinů, 23:00-0:00 (FR)
 • Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 02:15-02:45 (EN)

Filozofická fakulta

 • War at a Distance: Pocta Harunovi Farockimu – Místnost 300, 19:00-20:00 (EN)