Obrazy, věda a politika

První ročník Noci filozofie vyzve filozofy k diskuzi o vazbách a transferech mezi vědou a politikou. Pole politiky prošlo vlivem současných problémů souvisejících se vztahem přírody a života, a tím, jak zpochybňují samotné hranice lidské bytosti, vskutku radikální proměnou. Když se vší vážností vezmeme v potaz velká témata dneška jako jsou politická ekologie, ekologická bezpečnost, bioetika či biopolitika, vidíme, jak otázky trans-humanismu, společenství člověka a zvířat, biotechnologií a životního prostředí překreslují politický prostor, naše běžné představy a obrazivost, ale také způsoby jednání a zodpovědnost vědy samotné. Věda je stále větší mírou součástí politiky nejenom coby zdroj expertízy a práva, ale také proto, že si její kategorie a obrazy často, i když implicitně, vypůjčují politické teorie i různé popisy fungování společnosti. Jako příklad lze uvést koncepty jako „virus“, „parazit“, „organismus“ nebo „imunita“, které se v politice, médiích i společenských reprezentacích staly zcela běžnými obrazy.

Tyto někdy až apokalyptické obrazy již proměnily naši obrazivost, naše představy o protějšku, o nebezpečí nebo o lidské bytosti samotné – její budoucnosti nebo jejím konci. Proto „Obrazy, věda a politika“. Právě zde však obrazy, počínaje rostoucím využíváním digitální vizualizace ve vědě až po jejich všudypřítomnost na poli politiky a společnosti, odhalují novou sílu. Nakonec, zná vůbec rozporuplná síla obrazů nějaké hranice? Vztah mezi obrazy moci – obrazy, které používá moc, často pro posílení národní identity či strachu z vnějšího nebezpečí – a mocí obrazů, která je současně odcizující i subversivní, je jednou z nejstarších otázek filozofie, kterou Noc filozofie znovu otevře prostřednictvím diskuzí filozofů a umělců, kteří obrazy přesouvají nebo přímo odvracejí od jejich původního místa.

Obrazy, věda a politika

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search