Imunita, parazité a organismus: metafory těla v politice

Jak daleko jen lze v politických dějinách dohlédnout, byly a dodnes jsou metafory těla nejkonstantnějším způsobem reprezentace politického společenství, její podstaty a jednoty a také jejího zdraví nebo nemoci. Viry, parazité nebo imunita jsou jedněmi z komplexních obrazů těchto mocných sekulárních metafor.

Veletržní palác – Auditorium

Ztělesnění a podoby politické emancipace
Kdo: Ádám Takács
Co: krátká přednáška
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Od obrany k toleranci a dále: historie a analýza politických modelů v imunologii
Kdo: Arnaud François
Co: krátká přednáška
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Společnost jako organismus: teoretická síla jedné metafory
Kdo: Jan Maršálek
Co: krátká přednáška
Kdy: 23:15
Jazyk: anglicky

Existuje po práci život? Stručný nástin postkapitalistické obraznosti
Kdo: Jan Sowa
Co: krátká přednáška
Kdy: 23:45
Jazyk: anglicky

Obrazy, věda a politika

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search