Moc obrazů

Obrazy a jejich vliv na myšlení a cítění byly častým terčem kritiky filozofů a někdy rovnou odmítány coby pouhé kopie nebo simulakra skutečnosti samé. Věnovat se filozofii, vědě či politice přitom vyžaduje velkou míru představivosti a těžko se obejde bez metaforického použití jazyka. V čem tedy spočívá zvláštní moc vizuálních reprezentací a metaforického jazyka? A jaká nebezpečí jsou spojena s politickým použitím obrazů vypůjčených z vědy?

Veletržní palác – Studio Hrdinů

Moc obrazů
Kdo: Andrzej Leder, Miroslav Marcelli, Csaba Olay a Miroslav Petřiček
Co: debata
Kdy: 19:15-21:00
Jazyk: francouzsky a česky, se simultánním tlumočením

Veletržní palác – Malá Dvorana

War at a Distance: Pocta Harunovi Farockimu
Co: projekce
Kdy: 21:15-22:00
Jazyk: anglicky

Židle Thonet, pravý úhel a Wittgenstein
Kdo: Sylva Fischerová
Co: čtení
Kdy: 22:15-22:45
Jazyk: česky

Převrácené dějiny, ukradené obrazy a zfalšovaná paměť
Kdo: Petr Koťátko a Vojtěch Vondráček
Co: čtení / performance
Kdy: 23:00-23:30
Jazyk: česky

Camera Lucida. Poznámky k fotografii od Roland Barthes
Kdo: Josef Fulka
Co: čtení
Kdy: 23:45-00:15
Jazyk: česky

Dráha obrazu, dráha krve: umění jako tajemství lidskosti
Kdo: Josef Vojvodík
Co: přednáška / performance
Kdy: 00:30-1:15
Jazyk: česky

Dusivá kultura od Jeana Dubuffeta
Kdo: Jan Bierhanzl
Co: čtení / performance
Kdy: 1:30-2:15
Jazyk: česky

Veletržní palác – Velká Dvorana

Alfons Mucha – Slovanská epopej (1910-1928)
Kdo: Jiří Přibáň a Lenka Bydžovská
Kdy: 20:00 (Vyprávění o Apoteóze inspirované Slovanskou epopejí – Jiří Přibáň), 21:00, 22:00 (Lenka Bydžovská)
Jazyk: česky

Filozofická fakulta – Aula

Abecedář Gilla Deleuze: C jako “culture”, R jako “résistance”
Kdo: Pierre Montebello
Co: promítání s komentářem
Kdy: 22:45-0:00
Jazyk: francouzsky s českými titulky

Co je to klišé? Úvahy o podmínkách kolektivního osvojení vědeckého diskurzu
Kdo: Carole Widmaier
Co: krátká přednáška
Kdy: 0:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Síla nebo slabost obrazů? (Deleuze, Rancière)
Kdo: Pierre Montebello
Co: krátká přednáška
Kdy: 0:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Obraz ako výsledok superpozície
Kdo: Miroslav Marcelli
Co: krátká přednáška
Kdy: 1:15
Jazyk: slovensky

Figury a variace vznešena (Louis Marin)
Kdo: Veronika Darida
Co: krátká přednáška
Kdy: 1:45
Jazyk: anglicky

Slepota umělce / Moc umění: Derrida proti Lyotardovi a Henrymu
Kdo: Monika Murawska
Co: krátká přednáška
Kdy: 2:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Filozofická fakulta – místnost č. 104

Symboly v umění a politice: o strukturální iritaci mezi estetickou a politickou komunikací
Kdo: Jiří Přibáň
Co: velká přednáška
Kdy: 22:00-23:00
Jazyk: česky

Filozofická fakulta – místnost č. 217

Když se teorie nepotká s praxí: česká avantgarda a politická karikatura
Kdo: Tomáš Winter
Co: přednáška s ukázkou obrazů
Kdy: 21:45
Jazyk: česky

Filozofická fakulta – Kinosál (místnost 429)

Werckmeisterovy Harmonie od Bély Tarra
Kdo: David Lengyel
Co: promítání s komentářem
Kdy: 22:00-0:30
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – historický kabinet

Filozof, režisér a sdílený pohled
Kdo: David Lengyel
Co: agora
Připravila: Hanna Trindade (FHS UK)
Kdy: 20:30-21:30
Jazyk: francouzsky

Obrazy, věda a politika

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search