Mozek a jeho obrazy

Současná medicína se snaží dospět k lepšímu poznání mysli a jejího fungování pomocí nových metod zobrazování mozkové aktivity, jako například funkční magnetická rezonance, výpočetní tomografie nebo pozitronová emisní tomografie. Lze ale o těchto způsobech zobrazení říci, že se jedná o obrazy naší mysli? Nebo naopak vzniká nepřeklenutelná propast mezi nervovými procesy zobrazovanými vědou a perspektivou první osoby, která je vlastní našim myšlenkám a zkušenostem?

Veletržní palác – Auditorium

Na cestě do říše divů 
Kdo: Silvia Gáliková
Co: krátká přednáška
Kdy: 00:30
Jazyk: anglicky

Obrazy, věda a politika

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search