Jean-Michel Besnier

BesnierJe známý svým kritickým postojem k transhumanistické utopii (viz jeho publikace Demain les posthumains: Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, 2009 nebo L’Homme simplifié: Le syndrome de la touche étoile, 2012). Besnier se zabývá filozofickým a etickým dopadem vědy a technologií na sociální reprezentace. Je členem etické komise CNRS a komise UNESCO „Vědy pro společnost“. Učí filozofii na univerzitě Paris-Sorbonne. Jeho poslední kniha pojednává o neurovědách (Un cerveau très prometteur : Conversation autour des neuro-sciences, spoluautoři Francis Brunelle a Florence Gazeau, 2015).

Podívejte se na jeho nejnovější články na téma Vylepšování člověka

Více zde.

Krátké přednášky

Veletržní palác – Auditorium

Brát zvířata vážně: co se změní v etice a politice?
Kdo: Corine Pelluchon
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy?
Kdo: Petr Urban
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Je život povrchní? Evoluce jevové stránky organismů
Kdo: Karel Kleisner
Kdy: 20:00
Jazyk: česky

Ztělesnění a podoby politické emancipace
Kdo: Ádám Takács
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Od obrany k toleranci a dále: historie a analýza politických modelů v imunologii
Kdo: Arnaud François
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Společnost jako organismus: teoretická síla jedné metafory 
Kdo: Jan Maršálek
Kdy: 23:15
Jazyk: česky

Existuje život po práci ? Stručný nástin postkapitalistické obraznosti
Kdo: Jan Sowa
Kdy: 23:45
Jazyk: anglicky

Na cestě do ríše divů 
Kdo: Silvia Gáliková
Kdy: 00:30
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – Aula

Co je to klišé? Úvahy o podmínkách kolektivního osvojení vědeckého diskurzu
Kdo: Carole Widmaier
Kdy: 00:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Síla, nebo slabost obrazů? (Rancière, Deleuze) 
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 00:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Obraz ako výsledok superpozície
Kdo: Miroslav Marcelli
Kdy: 01:15
Jazyk: slovensky

Figury a variace vznešena (Louis Marin)
Kdo: Veronika Darida
Kdy: 01:45
Jazyk: anglicky

Slepota umělce / Moc umění: Derrida proti Lyotardovi a Henrymu
Kdo: Monika Murawska
Kdy: 02:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 104

Od environmentalismu po ekologismus
Kdo: Fabrice Flipo
Kdy: 20:15
Jazyk: anglicky

Příroda a životní prostředí: nové politické trendy a nová obraznost
Kdo: Amy Dahan
Kdy: 20:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 200

Transhumanismus, smrtící ambice
Kdo: Jean-Michel Besnier
Kdy: 19:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus
Kdo: Emil Višňovský
Kdy: 19:30
Jazyk: slovensky

Vylepšené tělo
Kdo: Claire Marin
Kdy: 20:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Jazyk v jiné podobě: hluchota jako filozofický problém
Kdo: Josef Fulka
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Konec lidského světa: jaké jsou podmínky post-antropocentrického diskurzu?
Kdo: Pierre Montebello
Kdy: 21:15
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Konec světa dnes
Kdo: Michael Foessel
Kdy: 21:45
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Lidská existence v 21. století
Kdo: Csaba Olay
Kdy: 22:15
Jazyk: anglicky

Člověk nad lidstvem: mýtus mutanta v současné filozofii
Kdo: Benedetta Zaccarello
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

O Benjaminově větě “Není čas pádu”
Kdo: Andrzej Leder
Kdy: 23:15
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 217

Rasa jako performance. Úvahy o zastoupení menšin a jeho nedostatku
Kdo: Éric Fassin
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Konce multikulturalismu
Kdo: Pavel Barša
Kdy: 19:30
Jazyk: česky

Při hledání etiky v době krize. Postoje vůči sobě a druhým
Kdo: Monika Rogowska-Stangret
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Uprchlík a holý život
Kdo: Jan Bierhanzl
Kdy: 20:30
Jazyk: česky

Biopolitika a třídní politika
Kdo: Tamás Gáspár Miklós
Kdy: 21:00
Jazyk: anglicky

Když se teorie nepotká s praxí: česká avantgarda a politická karikatura 
Kdo: Tomáš Winter
Kdy : 21:45
Jazyk: česky

K čemu potřebujeme cizince?
Kdo: Petr Kouba
Kdy: 22:15
Jazyk: česky

Věčné národy
Kdo: Michał Łuczewski
Kdy: 22:45
Jazyk: anglicky

Filozofická fakulta – místnost 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Etické poradenství – řešení etických problémů v každodenní medicíně
Kdo: Jaromír Matějek
Kdy: 22:45
Jazyk: česky

Umění a výstavy Noci filozofie ve Veletržním paláci

Aj Wej-wej – Zvěrokruh (2010)

Slavné dílo od Aj Wej-weje představí jednou v češtině a jednou v angličtině kurátorka čínské sbírky Národní galerie v Praze, Michaela Pejčochová.
Kde:  před Veletržním palácem
Kdy: 19:45 (česky) a 21:00 (anglicky)
Jazyk: anglicky a česky

Pierre Huyghe – Lidská maska (2014)

Umělecké video od francouzského umělce Pierre Huyguea. Video bude promítáno během celé Noci. Dvě z projekcí představí Adam Budak, hlavní kurátor Národní galerie v Praze.
Kde: Prostor pro pohyblivý obraz
Kdy: 21:30 a 23:45
Jazyk: anglicky

Alfons Mucha – Slovanská epopej (1910-1928)

Komentované prohlídky proslulého cyklu, který představí někteří z našich hostů. Pouze po předběžné registraci na adrese: epopej@ifp.cz. Za podpory Galerie hlavního města Prahy.
Kde: Velká dvorana
Kdy: 20:00 Vyprávění o Apoteóze inspirované Slovanskou epopejí – představí Jiří Přibáň
21:00 a 22:00 Komentovaná prohlídka Slovanské epopeje – představí Lenka Bydžovská
Jazyk: česky

Agora

Veletržní palác – Korzo

Svoboda a etika života. Okolo Jana Sokola

Připravili: Jan Vašíček (Arcibiskupské gymnázium, Praha) a Matěj Král (Gymnázium na Vítězné pláni, Praha)
Kdy: 19:00-20:00
Jazyk: česky

Násilí a občanství. Okolo Étienna Balibara

Připravili: Richard Cisler (Praxis, FF UK) a Josef Matoušek (FHS UK)
Kdy: 23:15-00:15
Jazyk: anglicky

Bios and Politikos. Okolo Judith Revel

Připravili: Nicolas Garrera (FHS UK), Jan Lockenbauer (FHS UK) a Philippe Charlebois (FHS UK)
Kdy: 0:15-1:15
Jazyk: francouzsky

Filozofická fakulta – historický kabinet

Filozof, režisér a sdílený pohled. Okolo Davida Lengyela

Připravila: Hanna Trindade (FHS UK)
Kdy: 20:30-21:30
Jazyk: francouzsky

Mohou nás ženy ještě zachránit? Okolo Michała Kozłowského

Připravili: Benjamin Kaiser a Alexander Berg  (FHS UK)
Kdy: 22:15-23:15
Jazyk: anglicky

Politics and Manifestation. Okolo Étienna Tassina

Připravila: Catarina di Fazio (FHS UK)
Kdy: 0:30-1:30
Jazyk: francouzsky

 

Čtení a performance

Veletržní palác – Malá Dvorana

Židle Thonet, pravý úhel a Wittgenstein.  Čte autorka Sylva Fischerová. 22:15-22:45 (CZ).

Převrácené dějiny, ukradené obrazy a zfalšovaná paměť. Text napsal Petr Koťátko, čte Vojtěch Vondráček a autor. 23:00-23:30 (CZ).

Camera Lucida. Poznámky k fotografii od Rolanda BartheseText přeložil a bude číst Josef Fulka. 23:45-0:15 (CZ).

Dráha obrazu, dráha krve: umění jako tajemství lidskostiPřednášku napsal a přednese Josef Vojvodík. 0:30-1:15 (CZ).

Dusivá kultura od Jeana Dubuffeta. Text bude číst Jan Bierhanzl s performerem Maxem Máslem. 1:30-2:15 (CZ).

 

Projekce filmů a uměleckých videí

Promítání, která představí a budou komentovat naši hosté

Veletržní Palác

 • War at a Distance a Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 21:15-22:00 (EN)
 • Lidská maska, Pierre Huyghes (2014) – , v průběhu celé Noci, Prostor pro pohybliyvý obraz. Představí Adam Budak, 21:30 a 23:45
 • Film a eschatologie – Obrazy apokalypsy v současných filmech a seriálech představí Michael Foessel, Studio Hrdinů,  1:45-2:45 (FR/CZ)

Filozofická fakulta

 • Abecedář Gilla Deleuze – C jako “culture”, R jako “résistance” (1988-1989) – uvede Pierre Montebello. Aula, 22:45-0:00 (CZ/FR)
 • Politická ekologie v akci – uvede Fabrice Flipo. 23:30-0:15.
 • Domácí péče (2015) uvede režisér filmu Slávek Horák, včetně následné diskuse s Jaromírem Matějkem 23:15 – 0:15.
 • Případ pro začínajícího kata od Pavla Juráčka (1969) – uvede Jan Bierhanzl. Místnost 217, 23:30-1:15 (CZ)
 • La blessure od Nicolase Klotze (2004) – uvede Étienne Tassin. Místnost 200, 23:45-03:00 (FR/EN)
 • L’Intrus od Claire Denis (2004) – uvede Petr Kouba. Kinosál (místnost 429), 19:00-21:30 (CZ/FR/EN)
 • Werckmeisterovy harmonie od Bély Tarra (2000) – uvede David Lengyel. Kinosál (místnost 429), 22:00-0:30 (EN/HU)
 • Détruire, dit-elle od Marguerite Duras (1969) – uvede Benedetta Zaccarello. Kinosál (místnost 429), 0:45-3:00 (FR/EN)

Další promítání

Veletržní palác

 • Filozofové před kamerou – video-archiv. Mimo jiné: Derrida – ve vlaku na cestě z Prahy (1982) ; Poslední výpověď Jana Patočky (1977). Malá Dvorana, 19:30-20:30 a  Studio Hrdinů, 23:00-0:00 (FR)
 • Serious Games: Pocta Harunovi Farockimu – Malá Dvorana, 02:15-02:45 (EN)

Filozofická fakulta

 • War at a Distance: Pocta Harunovi Farockimu – Místnost 300, 19:00-20:00 (EN)

 

Velké přednášky

Vztah člověka a přírody a krize moderní kultury

Přednáší Bernard Feltz

Kde a kdy: Filozofická fakulta – místnost 104, 19:00-20:00
Jazyk: anglicky

Symboly v umění a politice: o strukturální iritaci mezi estetickou a politickou komunikací

Přednáší Jiří Přibáň

Kde a kdy: Filozofická fakulta – místnost 104, 22:00-23:00
Jazyk: česky

Filozofie migrační situace

Přednáší Étienne Tassin

Kde a kdy: Filozofická fakulta – Aula, 21:15-22:15
Jazyk: francouzsky, se simultánním překladem do češtiny

Biopolitika dnes (1): Biobezpečnost

Co definuje moderní politiku? Revoluce moci zaměřující se na Život. Kontrola obyvatelstva a biobezpečnost se staly posedlostí a biologické a lékařské poznání se užívají jako významné politické nástroje. Vědy o životě a politika se prolínají od bioterorismu a jeho prevenci po terorismus politický a boj proti jeho mnohačetným podobám, od zajištění biologické bezpečnosti člověka  po ochranu zvířat před vysoce rizikovými organismy, a jsou si dnes blíže, než kdy dřív.

Filozofická fakulta – místnost č. 300

Biologizace a naturalizace“hrozeb”
Kdo: Judith Revel
Co: krátká přednáška
Kdy: 19:00
Jazyk: anglicky

Žít, abychom nechali zemřít: od množství k lynčujícímu davu v kapitalistické postmodernizaci
Kdo: Michał Kozłowski
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:00
Jazyk: anglicky

Bezpečnosť a/lebo práva a slobody?
Kdo: Ivan Buraj
Co: krátká přednáška
Kdy: 20:30
Jazyk: slovensky

Palác Veletržní – Studio Hrdinů

Válka a násilí
Kdo: Pavel Barša, Étienne Fassin, Judith Revel, Jan Sokol a Carole Widmaeir
Co: debata
Kdy: 21:30-22:45
Jazyk: Czech and French, with simultaneous translation

Produkce společného: nový vnitřní nepřítel?
Kdo: Antonio Negri
Co: velká přednáška
Kdy: 23:00-0:00
Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny

Palác Veletržní – Korzo

Bios a Politikos
Kdo: Judith Revel
Co: Agora
Prepared by: Jan Bierhanzl, Philippe Charlebois, Nicolas Garrera a Jan Lockenbauer (Faculty of Humanities of Charles University)
Kdy: 0:15-1:15
Jazyk: francouzsky

Filozofická fakulta – Kinosál (místnost 429)

Détruire, dit-elle by Marguerite Duras
Kdo: Benedetta Zaccarello
Co: promítání a komentář
Kdy: 0:45-2:45
Jazyk: francouzsky, s anglickými titulky; komentář v angličtině

Of Mice and Men

Faculty of Arts – Red Library

Deleuze’s ABCA as in Animal
What: Screening
When: 7-8:30 PM
Language: French with English subtitles

Veletržní palác – Auditorium

Taking Animals Seriously: What Does It Change for Ethics and Politics?
Who: Corine Pelluchon
What: Short Lecture
When: 7 PM
Language: English

Joint attention as the key to the difference between man and other animals
Who: Petr Urban
What: Short Lecture
When: 7:30 PM
Language: Czech

Je život povrchní? Evoluce jevové stránky organismů“ (in Czech)
Who: Karel Kleisner
What: Short Lecture
When: 8 PM
Language: Czech

Images of Sick Animals: Animal Pain At a Distance
Who: Frédéric Keck
What: Screening and Comments
When: 8:45-9:45 PM
Language: English

Debaty

Moc obrazů

Andrzej Leder, Miroslav Marcelli, Csaba Olay a Miroslav Petříček
Moderátor: Petr Fischer (Hospodářské noviny)
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 19:15-21:00

Biopolitika, nebo kosmopolitismus

Étienne Balibar,  Antonio Negri a Étienne  Tassin
Moderátor: Anne Gléonec (francouzská koordinátorka Noci)
Filozofická fakulta – aula, 19:15-21:00

Válka a násilí

Pavel Barša, Éric Fassin, Judith Revel, Jan Sokol a Carole Widmaier
Moderátor:
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 21:30-22:45

Etika péče

Corine Pelluchon a Petr Urban
Moderátor: Giuseppe Bianco (CEFRES/Lyon III)
Filozofická fakulta – místnost 300, 21:15-22:30

Je třeba vylepšovat člověka?

Jean-Michel Besnier, Emil Višňovský a Jan Hubík
Moderátor: Martin Vraný (FF UK)
Veletržní palác – Studio Hrdinů. 00:15-01:30


 

Tomáš Winter

WinterJakožto historik umění a kurátor se Tomáš Winter zabývá zejména moderním uměním 20. století, zabývá se přitom otázkou karikatur na jedné straně a primitivismu a mimoevropského umění na straně druhé, jak ostatně ukazuje jeho kniha z roku 2013 zkoumající vztah mezi českým výtvarným uměním a neevropskými kulturami v minulém století (Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950). Zabývá se vztahem mezi uměním, politikou a komunikací a vede výzkum věnující se problematice lidového umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě (1840–1960). V současné době připravuje výstavu a publikaci o sportu a výtvarném umění. Je výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a zároveň přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Read more.

Jaromír Matějek

Fotka Hradec (3)Jaromír Matějek je akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Původně pracoval jako pediatr, pak se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi. Je členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členem výboru České společnosti paliativní medicíny, členem Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Odborně se zaměřuje na klinickou etiku a etické poradenství. Jeho druhým odborným tématem jsou dříve vyslovená přání pacientů a zástupné rozhodování za pacienty vůbec.

Co je Noc filozofie?

První Noc filozofie v Praze – v noci 16. června 2016 – nabídne nepřerušenou řadu 20minutových přednášek a větších panelových diskusí 55 světově významných filozofů z Francie a Visegrádské skupiny na téma „Obrazy, věda a politika“. Noc filozofie se bude odehrávat ve třech jazycích – česky, anglicky a francouzsky, se simultánním tlumočením, a na dvou místech – ve Veletržním paláci Národní galerie a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 19h večer do 3h ráno se v těchto dvou lokacích uskuteční přednášky, debaty, výstavy, performance, autorská čtení a budou promítány filmy s komentářem filozofů a umělců. Toto neotřelé noční setkání filozofů a umělců si klade za cíl nabídnout veřejnosti přístup k filozofii originálním způsobem a tak, aby se mohla přímo zapojit. Při této příležitosti budou představeny současné společenské a politické debaty a jejich souvislost s uměleckou tvorbou.

První Noc filozofie se konala v roce 2010 v Paříži a od té doby se setkala s úspěchem v mnoha světových metropolích: v Londýně, New Yorku, Buenos Aires, Tel Avivu, a nyní přichází do srdce Evropy, do Prahy.

Obrazy, věda a politika

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search